Έγκριση Πρακτικού Νο2 ελέγχου των δικαιολογητικών άρθρου 80 του Ν.4412/16- Κατακύρωσης αποτελέσματος για την μελέτη: «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΚΕΝΝΕΝΤΥ», με προεκτιμώμενη αμοιβή 22.993,42 €, πλέον ΦΠΑ.

Αριθμός Απόφασης:

123

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

03/06/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: