Χορήγηση εξουσιοδότησης στον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου κ. Χρίστογλου Αντώνη να παραστεί στις 10/10/201 στο Μονομ. Πρωτ. Θεσ/νίκης – Εργατικά στις εξής υποθέσεις:

Αριθμός Απόφασης:

193

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

05/10/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: