Χορήγηση εξουσιοδότησης στον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου κ. Δήμου Διονύσιο για άσκηση εφέσεως κατά της υπ’ αριθ. 21236/11 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (τακτική διαδικασία) και κατά της Α.Ε. με την επωνυμία ΧΑΠΥ ΝΤΕΙΣ – Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορικών Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Αριθμός Απόφασης:

177

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

18/09/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: