Χορήγηση εξουσιοδότησης στον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου όπως παραστεί και εκπροσωπήσει το Δήμο μας στα παρακάτω Δικαστήρια:

Αριθμός Απόφασης:

172

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

23/09/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: