: Χορήγηση εξουσιοδότησης στον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου όπως παραστεί και εκπροσωπήσει το Δήμο μας στα παρακάτω Δικαστήρια:

Αριθμός Απόφασης:

127

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

01/07/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: