Εξέταση της ένστασης από την εταιρία με επωνυμία “ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΣΩΚΡ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ” κατά του πρακτικού της επιτροπής διενέργεια διαγωνισμού, στα πλαίσια του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Απομάκρυνσης ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης ελεύθερων χώρων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης».

Αριθμός Απόφασης:

131

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

22/07/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: