Χορήγηση εξουσιοδότησης στους: 1)Δήμαρχο Αμπελοκήπων–Μενεμένης κ. Κυρίζογλου Λάζαρο, 2)Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής κα Αποστολίδου Μαρία, 3)Δικηγόρο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, κ. Χρίστογλου Αντώνιο.

Αριθμός Απόφασης:

5

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

03/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: