Παροχή ειδικής δικαστικής πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, κ. Διονύσιο Δήμου.

Αριθμός Απόφασης:

6

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

03/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: