Χορήγηση εξουσιοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης, κου Αντώνιου Χρίστογλου

Αριθμός Απόφασης:

164

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

21/09/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: