Με εξωδικαστικό συμβιβασμό καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης της συνιδιοκτησίας των κ. Ιωάννη Μαυρίδη του Μιχαήλ, του Δημητρίου Μαυρίδη του Μιχαήλ και της Χατζηπανταζή Βασιλικής του Δημητρίου, νόμιμη εκπρόσωπος της ανήλικης κόρης της Δανάης Μαρίας Μαυρίδου του Μιχαήλ, με αριθμό 70/2003 Πράξης εφα

Αριθμός Απόφασης:

163

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

21/09/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: