Χορήγηση εξουσιοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης, κου Δήμου Διονύσιου (επί παγία αντιμισθία)

Αριθμός Απόφασης:

074

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

11/05/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: