Σύσταση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την καταβολή δαπανών έλεγχου ΚΤΕΟ-ΚΕΚ και βεβαιώσεις ταχογράφων για τα οχήματα του Δήμου, έγκριση της δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και ορισμός υπολόγου

Αριθμός Απόφασης:

072

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

11/05/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: