Χορήγηση εξουσιοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης, κου Δήμου Διονύσιου

Αριθμός Απόφασης:

044

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

15/03/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: