Έγκριση πρακτικού της πλειοδοτικής Δημοπρασιών για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος υπ’ αριθ. 3 στην οδό Σοφ. Βενιζέλου Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

043

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

15/03/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: