Χορήγηση εξουσιοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

102

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

12/06/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: