Χορήγηση εξουσιοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κου Αντώνη Χρίστογλου

Αριθμός Απόφασης:

021

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

08/02/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: