Χορήγηση εξουσιοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κου Αντώνη Χρίστογλου (επί παγία αντιμισθία) όπως παραστεί στις παρακάτω υποθέσεις:

Αριθμός Απόφασης:

083

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

03/05/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: