Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου « Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης» αρ.μελ.64/2014 (Αριθμός Έργου Ε.01-64-14).Ψήφιση πίστωσης ποσού 633.793,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

082

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

03/05/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: