Χορήγηση εξουσιοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κου Αντωνίου Χρίστογλου (επί παγία αντιμισθία).

Αριθμός Απόφασης:

027

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

09/02/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: