Χορήγηση Εξουσιοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κου Διονύση Δήμου

Αριθμός Απόφασης:

327

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

03/11/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: