Χορήγηση εξουσιοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κου Διονύση Δήμου

Αριθμός Απόφασης:

062

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

21/04/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: