Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης δημότη μας. Τροποποίηση προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφασης:

450

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

15/12/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: