Χορήγηση παράτασης άδειας μουσικής ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Αριθμός Απόφασης:

11

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

14/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: