Χορήγηση παράτασης άδειας μουσικής ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Αριθμός Απόφασης:

12

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

14/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: