Χορήγηση προέγκριση ίδρυσης καταστήματος ΚΑΦΕΝΕΙΟ επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 46 στον Δημητρίου Βασίλειο

Αριθμός Απόφασης:

69

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

30/10/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: