Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κατσαρίδης Απόστολος, «μικτό κατάστημα –καφετέρια με προσφορά υπηρεσιών διαδικτύου», Ν.Κυριακίδη 22)

Αριθμός Απόφασης:

7

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

30/01/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: