Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κουταλίδης Γεώργιος, «Καφέ- Μπαρ», Ν. Κυριακίδη 17)

Αριθμός Απόφασης:

25

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

24/05/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: