Χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος, , ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ) στην περιοχή Κεντρική αγορά Θεσσαλονίκης στον τομέα Α 66, στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης, του Δήμου μας, στον ΠΑΣΠΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

Αριθμός Απόφασης:

044

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

02/08/2016

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: