Ανάληψη αρμοδιοτήτων σχετικά με τα Προνοιακά Θέματα

Αριθμός Απόφασης:

258

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

21/08/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: