Χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ) στην περιοχή Κεντρική αγορά Θεσσαλονίκης στον τομέα Δ 59, στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης, του Δήμου μας, στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ.

Αριθμός Απόφασης:

046

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

02/08/2016

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: