Χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ) στην περιοχή Κεντρική αγορά Θεσσαλονίκης στον τομέα Β46-47, στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης, του Δήμου μας, στην εταιρία ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΗΛΙΑΣ- ΜΑΛΙΟΓΛΟΥ ΜΗΝΑΣ Ο.Ε.

Αριθμός Απόφασης:

045

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

02/08/2016

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: