Χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος, ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ), στην περιοχή Κεντρική αγορά Θεσσαλονίκης στον τομέα Δ-7, στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης, στην εταιρία «ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΝΙΚ. – ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΕΥΑΓ. Ο.Ε.»

Αριθμός Απόφασης:

013

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

05/03/2017

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: