Εκλογή οκτώ (8) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης για την περίοδο από 06.03.2017 έως 31.08.2019.

Αριθμός Απόφασης:

067

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

04/03/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: