Χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος, ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ) στην περιοχή Κεντρική αγορά Θεσσαλονίκης στον τομέα Β-51, στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης, στην εταιρία ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΗΛΙΑΣ – ΜΑΛΙΟΓΛΟΥ ΜΗΝΑΣ Ο.Ε.

Αριθμός Απόφασης:

022

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

29/03/2016

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: