Χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος, ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ), ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΙΝΤΕΡΝΕΤ), επί της οδού Ν.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ 13, στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης, στην ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΑΝΝ

Αριθμός Απόφασης:

023

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

29/03/2016

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: