Χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΚΑΦΕΝΕΙΟ - ΜΠΑΡ, επί της οδού 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, στον Τσιρτσώνη Μάριο του Ιωάννη.

Αριθμός Απόφασης:

042

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

17/05/2016

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: