Χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΚΑΦΕΝΕΙΟ, επί της οδού Πατρ. Γρηγορίου Ε’ αρ. 36, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, στην ΣΑΣΣΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του Κωνσταντίνου

Αριθμός Απόφασης:

026

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

08/03/2016

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: