Χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ζεστής και κρύας κουζίνας) ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ, επί της οδού ΓΡΑΒΙΑΣ 1, στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης στον ΣΙΑΚΗΡ ΕΝΓΚΙΝ του ΝΕΖΑΤ

Αριθμός Απόφασης:

001

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

29/01/2017

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: