Χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ, ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 48 (& Κουτηφάρη), στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, στον ΑΡΤΖΑΝΙΔΗ ΝΙΚΟ του ΑΒΤΑΝΤΙΛ.

Αριθμός Απόφασης:

021

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

02/04/2017

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: