Χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ.....επί της οδού ΠΑΠΑΓΟΥ αρ. 29 και ΓΕΥΓΕΛΗΣ,στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων στον ΣΟΛΟΜΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Αριθμός Απόφασης:

022

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

02/04/2017

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: