Χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος,ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ,επί της οδού ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ αρ.76, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων,στον ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΑΣΤΕΡΙΟ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Αριθμός Απόφασης:

019

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

12/03/2017

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: