χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ... (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ), ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΙΝΤΕΡΝΕΤ), επί της οδού 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 48 και ΚΟΥΤΗΦΑΡΗ

Αριθμός Απόφασης:

061

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

15/09/2015

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: