Χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, ΚΟΥΡΕΙΟ, επί της οδού ΧΑΛΚΙΔΗ αρ.28, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, στον του KOSTA ARMANDO του LAMBRO.

Αριθμός Απόφασης:

011

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

12/02/2017

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: