Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος “ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ, εντός του χώρου της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στον τομέα ΚΑΘ Β-14, στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης, στον ΜΠΕΛΕΦΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Αριθμός Απόφασης:

87

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

06/11/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: