Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος “ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ”, εντός του χώρου της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης τομέα ΚΑΘ Β-216, στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης, στην εταιρία “ΒΕΡΜΙΟ FRUITS - ΠΕΤΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ EΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”

Αριθμός Απόφασης:

74

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

04/09/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης