Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΗ ANAΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΩ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ),επί της οδού ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, στην εταιρία RED BUS CAFE O.E.

Αριθμός Απόφασης:

111

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

07/04/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: