Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ(ΚΑΦΕΝΕΙΟ –ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ),επί της οδού Θερμοπυλών 11 και Ν.Κυριακίδη γωνία, στον Καρυώτη Χρήστο του Νικολάου

Αριθμός Απόφασης:

45

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

05/03/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: