Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος ««Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (Οβελιστήριο)», επί της οδού Π. Γρηγορίου 59-28ης Οκτωβρίου, στον Παπαδόπουλο Νικόλαο

Αριθμός Απόφασης:

164

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

20/11/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: