Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ - ζεστής και κρύας κουζίνας, ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως αρ.30, στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης, στον ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.

Αριθμός Απόφασης:

23

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

28/04/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: