Ανάκληση της υπάρ. 49/24-7-2012 Απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης που αφορά τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Αριθμός Απόφασης:

24

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

28/04/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: